hoạn quan

HOẠN QUAN - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Các hoạn quan trong phủ Chúa Trịnh thời xưa thích nịnh bợ, hống hách

Các hoạn quan trong phủ Chúa Trịnh thời xưa thích nịnh bợ, hống hách

Khám phá

Một lực lượng quan trọng trong phủ Chúa Trịnh ở Đàng ngoài luôn được tin tưởng, giao phó những công việc quan trọng đó chính là những tên hoạn quan kiêu căng.

Xem thêm