Hoài Linh đánh Trường Giang tới tấp vì dám tát "con gái cưng" Khởi My

24/02/2016, 17:00 GMT+07:00

Ông bố khó tính Hoài Linh khiến anh chàng Trường Giang phát khiếp muốn bỏ chạy khi luôn thường trực cây chổi trong tay.

Ông bố khó tính Hoài Linh khiến anh chàng Trường Giang phát khiếp muốn bỏ chạy khi luôn thường trực cây chổi trong tay.

Theo nguồn: www.thlv.vn

Hoài Linh đánh Trường Giang tới tấp vì dám tát

Hoài Linh đánh Trường Giang tới tấp vì dám tát

Hoài Linh đánh Trường Giang tới tấp vì dám tát