Hoài Linh nói về tật ngủ ngáy của Chí Tài khiến anh... mất ngủ 4 năm

26/11/2016, 08:39 GMT+07:00

"Tài khi ngủ rất hay ngáy mà ngáy lại không nhịp nhàng như mọi người, làm 4 năm nay Hoài Linh phải uống thuốc ngủ để dễ ngủ",

Trong sự kiện, Hoài Linh kể về tật xấu ngủ ngáy của Chí Tài. "Anh Tài khi ngủ rất hay ngáy mà ngáy lại không nhịp nhàng như mọi người, làm 4 năm nay Hoài Linh phải uống thuốc ngủ để dễ ngủ", nam danh hài tâm sự. Nói về tật ngủ ngáy, Chí Tài hài hước: “Trường Giang bây giờ đi diễn show đã đặt điều kiện với ban tổ chức là "làm gì thì làm, em sẽ không ngủ chung với anh Tài".

Nguồn video: Lâm Vỹ Dạ