Hoa mắt với clip đánh lừa thị giác "ảo không tưởng"

26/03/2015, 06:00 GMT+07:00

Chỉ với những hình vẽ 3D và khung cảnh chuyển biến liên tục, các bạn sẽ không thể tin vào mắt mình.

Chỉ với những hình vẽ 3D và khung cảnh chuyển biến liên tục, các bạn sẽ không thể tin vào mắt mình.


	
	Thoáng nhìn cứ tưởng 4 người cùng ngồi trên ghế
Thoáng nhìn cứ tưởng 4 người cùng ngồi trên ghế


	
	Mà thực ra chỉ có 1 người
Mà thực ra chỉ có 1 người


	
	Đi trên tường?
Đi trên tường?


	
	Nghệ thuật sắp xếp cực 'đỉnh'
Nghệ thuật sắp xếp cực "đỉnh"


	
	Phối hợp hình vẽ và người thật
Phối hợp hình vẽ và người thật