Hổ mang chúa

HỔ MANG CHÚA - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Người đàn ông thành vua rắn, đến hổ mang cũng phải cúi đầu vì làm điều này 10 năm trước

Người đàn ông thành vua rắn, đến hổ mang cũng phải cúi đầu vì làm điều này 10 năm trước

Xã hội

Từng cứu được một con rắn hổ mang chúa khỏi bị làm thịt, giờ Vava Suresh được biết đến là Vua rắn và có khả năng thuần phục mọi loại rắn kể cả rắn hổ mang.

Xem thêm