Hổ con 3 tháng tuổi đã biết hợp sức cứu bạn

23/04/2015, 21:00 GMT+07:00

Các con hổ con 3 tháng tuổi trong đàn đã cùng hợp sức cứu đồng loại sau khi con cọp này bị trượt chân và ngã xuống hồ nước.

Các con hổ con 3 tháng tuổi trong đàn đã cùng hợp sức cứu đồng loại sau khi con cọp này bị trượt chân và ngã xuống hồ nước.