Nước nào đang sở hữu cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2018?

13/01/2018, 07:40 GMT+07:00

Công ty tư vấn Henley & Partners vừa công bố các chỉ số hộ chiếu năm 2018. Theo đó, Đức tiếp tục nắm giữ cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp Đức dẫn đầu bảng xếp hạng các quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất - Henley Passport Index 2018. Bảng xếp hạng này được đưa ra dựa theo số lượng quốc gia mà công dân một nước được phép nhập cảnh không cần thị thực. Theo đó, toàn thế giới có 218 quốc gia, thì người dân Đức đã được miễn thị thực khi nhập cảnh tới 177 quốc gia khác.

Nước nào đang sở hữu cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2018?

Nguồn: USA Today

Xếp ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng là cường quốc Singapore với con số 176 quốc gia. Theo sau đó là Pháp, Anh, Nhật Bản cùng đứng ở vị trí thứ 3. Hộ chiếu của các nước này cho phép người dân miễn thị thực nhập cảnh khi đến 173 quốc gia khác trên thế giới.

Nước nào đang sở hữu cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2018?

Cũng trong đánh giá về khả năng đi lại toàn cầu này, Việt Nam được xếp vị trí 88 với 47 quốc gia cho phép công dân nước ta nhập cảnh theo diện miễn thị thực. 

Nước nào đang sở hữu cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2018?

Nguồn: @kobbiin

Ở bên kia “chiến tuyến”, Afghanistan vẫn đang ở cuối bảng xếp hạng (liên tiếp 4 năm) vì tấm hộ chiếu của đất nước này chỉ cho phép người dân nhập cảnh 24 quốc gia mà không cần thị thực.

Nước nào đang sở hữu cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2018?

Nhìn chung, hầu hết các quốc gia đều giữ vững hoặc tăng số lượng các nước cho phép người dân miễn thị thực khi nhập cảnh. Thứ tự các quốc gia trong bảng xếp hạng năm nay so với bảng xếp hạng 2017 cũng không có sự thay đổi lớn. Điều này cho thấy thế giới đang phát triển theo hướng hòa nhập toàn cầu, mở rộng cơ hội hợp tác về kinh tế, tài chính, nghề nghiệp, giao lưu văn hóa… giữa các quốc gia.