Hình vui

HÌNH VUI - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Xem xong bộ ảnh cười muốn 'té ghế'

Xem xong bộ ảnh cười muốn "té ghế"

Cộng đồng mạng

"Thủy thủ mặt trăng" tái xuất trần gian.

[Hình vui] Khi sao Hàn "bị hại" bởi chụp hình sai góc

Bài viết

Chỉ cần người chụp hình chọn sai góc, ngay lập tức các sao Hàn sẽ thành người bị hại.

Xem thêm