Hình độc

HÌNH ĐỘC - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Máy bán hàng tự động từ thời 'cái gì cũng bán'

Máy bán hàng tự động từ thời "cái gì cũng bán"

Độc

Từ ngày được nhà toán học Hero xứ Alexandria phát minh để phân phát ...Nước Thánh, các máy bán hàng tự động ngày càng được sử dụng nhiều hơn.

Xem thêm