Hinge

HINGE - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Gần 70% người dùng ứng dụng hẹn hò trên thế giới là nam giới

Gần 70% người dùng ứng dụng hẹn hò trên thế giới là nam giới

Công nghệ

Theo một nghiên cứu mới, khoảng hai phần ba những người dùng các ứng dụng hẹn hò là nam giới, 1/5 trong số đó đăng kí thêm dịch vụ trả tiền.

Xem thêm