Hiểm hoạ khôn lường từ những lốp xe nguy hiểm

24/06/2016, 19:00 GMT+07:00

Cần cảnh giác những tai nạn nổ lốp xe bất ngờ và đầy nguy hiểm khi tham gia giao thông hoặc sửa chữa xe. 

Hiểm hoạ khôn lường từ những lốp xe nguy hiểm

Hiểm hoạ khôn lường từ những lốp xe nguy hiểm

Hiểm hoạ khôn lường từ những lốp xe nguy hiểm