Hết tắm thủy tinh lỏng, thanh niên ngâm mình trong 230kg sô cô la

Sau trải nghiệm nhớ đời với thủy tinh lỏng, nam thanh niên tiếp tục thử ngâm mình trong 230kg sô cô la với áp lực vô cùng lớn.

Sau trải nghiệm nhớ đời với thủy tinh lỏng, nam thanh niên tiếp tục thử ngâm mình trong  230kg sô cô la với áp lực vô cùng lớn.

Nguồn video: CemreCandar

Hết tắm thủy tinh lỏng, thanh niên ngâm mình trong 230kg sô cô la

Hết tắm thủy tinh lỏng, thanh niên ngâm mình trong 230kg sô cô la

Hết tắm thủy tinh lỏng, thanh niên ngâm mình trong 230kg sô cô la

Hết tắm thủy tinh lỏng, thanh niên ngâm mình trong 230kg sô cô la

Trấn Thành méo mặt đến phát khóc khi được cõng đi trên thủy tinh

Phản ứng tuyệt đẹp khi cho nhôm lỏng vào bể chứa hạt thủy tinh

Người đàn ông 30 năm ăn thủy tinh

Thử nghiệm cộng đồng

Tắm sô cô la

Thanh niên

Chuyện lạ