Hết tắm thủy tinh lỏng, thanh niên ngâm mình trong 230kg sô cô la

28/01/2016, 19:00 GMT+07:00

Sau trải nghiệm nhớ đời với thủy tinh lỏng, nam thanh niên tiếp tục thử ngâm mình trong 230kg sô cô la với áp lực vô cùng lớn.

Sau trải nghiệm nhớ đời với thủy tinh lỏng, nam thanh niên tiếp tục thử ngâm mình trong  230kg sô cô la với áp lực vô cùng lớn.

Nguồn video: CemreCandar

Hết tắm thủy tinh lỏng, thanh niên ngâm mình trong 230kg sô cô la

Hết tắm thủy tinh lỏng, thanh niên ngâm mình trong 230kg sô cô la

Hết tắm thủy tinh lỏng, thanh niên ngâm mình trong 230kg sô cô la

Hết tắm thủy tinh lỏng, thanh niên ngâm mình trong 230kg sô cô la