"Hết lời" với chú ngựa con giả vờ chết mỗi khi lười biếng

17/06/2016, 11:00 GMT+07:00

Chú ngựa Pinto giả chết nhiều đến nỗi khiến chủ nhân phải xấu hổ với hàng xóm vì bị hiểu lầm là đối xử tệ bạc với vật nuôi của mình.

Chú ngựa Pinto giả chết nhiều đến nỗi khiến chủ nhân phải xấu hổ với hàng xóm vì bị hiểu lầm là đối xử tệ bạc với vật nuôi của mình.

Nguồn: Daily Mail