Hết hồn với phản ứng đổ đồng nóng chảy lên kim cương

Tiếp nối series thử nghiệm đổ đồng nóng chảy vào một loạt vật dụng, kim cương chính là vật thí nghiệm tiếp theo.

Tiếp nối series thử nghiệm đổ đồng nóng chảy vào một loạt vật dụng, kim cương chính là vật thí nghiệm tiếp theo. 

Hết hồn với phản ứng đổ đồng nóng chảy lên kim cương

Hết hồn với phản ứng đổ đồng nóng chảy lên kim cương

Hết hồn với phản ứng đổ đồng nóng chảy lên kim cương

Chuyện gì sẽ xảy ra khi cho viên đồng nóng chảy vào nước giặt?

Bạn biết chưa

Đồng nóng chảy

Kim Cương

Thí nghiệm hóa học

Khoa học