Hết hồn với phản ứng đổ đồng nóng chảy lên kim cương

30/12/2015, 17:39 GMT+07:00

Tiếp nối series thử nghiệm đổ đồng nóng chảy vào một loạt vật dụng, kim cương chính là vật thí nghiệm tiếp theo.

Tiếp nối series thử nghiệm đổ đồng nóng chảy vào một loạt vật dụng, kim cương chính là vật thí nghiệm tiếp theo. 

Hết hồn với phản ứng đổ đồng nóng chảy lên kim cương

Hết hồn với phản ứng đổ đồng nóng chảy lên kim cương

Hết hồn với phản ứng đổ đồng nóng chảy lên kim cương