Hết chịu nổi với clip chơi khăm hù người qua đường... té ao

20/10/2014, 22:00 GMT+07:00

Phổ theo câu chuyện từ bộ phim kinh dị Thứ 6 ngày 13, clip chơi khăm khiến nạn nhân... té ao còn người xem cười ... té ghế!

Phổ theo câu chuyện từ bộ phim kinh dị Thứ 6 ngày 13, clip chơi khăm khiến nạn nhân... té ao còn người xem cười ... té ghế!