Mới ra trailer nhưng fan Transformers 5 đã đánh giá được 9 robot mới

10/06/2017, 20:30 GMT+07:00

Ngoài Optimus Prime, Bumblebee... phe Autobo kỳ này sẽ "tụ hội" lực lượng người máy siêu đỉnh

Trải qua hơn 10 năm với 4 phần phim, các robot biến hình Transfomer vẫn chưa hề giảm đi sức hút. Với khả năng sáng tạo bất tận như thế này thì hẳn nhiên khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình. Và với 9 siêu robot này, theo bạn nhân vật nào sẽ tạo nên thành công của phần phim thứ 5?