Hãy nghe tôi hát 2018

HÃY NGHE TÔI HÁT 2018 - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Nguyên Vũ: 'Tôi không muốn dẫn dắt chương trình theo một nguyên tắc nào cả'

Nguyên Vũ: "Tôi không muốn dẫn dắt chương trình theo một nguyên tắc nào cả"

TV Show

Nguyên Vũ sẽ một mình đảm nhận vị trí dẫn chương trình mà không có bạn dẫn Anh Thơ quen thuộc như hai mùa trước.

Xem thêm