Hậu quả khó lường khi cho trẻ sớm tiếp xúc với công nghệ

14/08/2015, 17:47 GMT+07:00

Có lẽ những hình ảnh thế này đã không còn lạ nữa, khi một đứa trẻ bị lấy đi chiếc điện thoại hay ipad trong tay, nó sẽ phản ứng thế này đây.

Có lẽ những hình ảnh thế này đã không còn lạ nữa, khi một đứa trẻ bị lấy đi chiếc điện thoại hay ipad trong tay, nó sẽ phản ứng thế này đây.