Hậu quả khi nông dân liên tục bị thương lái ép giá

15/11/2015, 20:00 GMT+07:00

Việc bị thương lái ép giá trở thành thói quen mua bán ở khắp các vùng nông sản trên cả nước. Nhiều nông dân đã không còn mặn mà sản xuất...

Việc bị thương lái ép giá trở thành thói quen mua bán ở khắp các vùng nông sản trên cả nước. Nhiều nông dân đã không còn mặn mà sản xuất...

Hậu quả khi nông dân liên tục bị thương lái ép giá

Hậu quả khi nông dân liên tục bị thương lái ép giá

Hậu quả khi nông dân liên tục bị thương lái ép giá