Sẽ ra sao nếu samurai thời xưa sử dụng điện thoại?

09/12/2015, 18:55 GMT+07:00

Nêu lên tác hại của việc chăm chăm vào sử dụng điện thoại, đoạn clip có một ý tưởng vô cùng độc đáo và sáng tạo.

Theo nguồn: 9UP

Sẽ ra sao nếu samurai thời xưa sử dụng điện thoại?

Sẽ ra sao nếu samurai thời xưa sử dụng điện thoại?

Sẽ ra sao nếu samurai thời xưa sử dụng điện thoại?