Hậu cung sử Việt

HẬU CUNG SỬ VIỆT - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Hoàng hậu Dương Vân Nga: 10 thế kỷ bị nhục mạ, đánh đòn cả tượng thờ

Hoàng hậu Dương Vân Nga: 10 thế kỷ bị nhục mạ, đánh đòn cả tượng thờ

Khám phá

Ngày giỗ vua Đinh, tượng thờ Dương Vân Nga bị lật úp, đánh 10 roi rồi đưa sang đền thờ chồng cũ. Mặt tượng bị tô đỏ, như sự hổ thẹn của một phụ nữ lấy 2 chồng

Xem thêm