Ứng dụng

Loạt bài viết về Ứng dụng - YAN - Your Adventure Now

Đâu là những ứng dụng "thủ phạm" đang ngày ngày rút cạn pin iPhone của bạn?

Những ứng dụng này chính là nguyên nhân khiến iPhone của bạn dễ hao pin dù có được trang bị viên pin dung lượng lớn thế nào.

Xem thêm