Những ứng dụng này chính là nguyên nhân khiến iPhone của bạn dễ hao pin dù có được trang bị viên pin dung lượng lớn thế nào.