Tỉm kiếm tài năng Việt Nam

Loạt bài viết về Tỉm kiếm tài năng Việt Nam - YAN - Your Adventure Now

Tìm kiếm tài năng Việt Nam: Trấn Thành bật khóc vì tiết mục xuất sắc

Các giám khảo "Vietnam's Got Talent 2016" đã có rất nhiều cảm xúc đặc biệt trong đêm Chung kết 2 vừa diễn ra.

Thí sinh nước ngoài khiến Trấn Thành bắn tiếng Hàn để đối đáp
Thí sinh nước ngoài khiến Trấn Thành bắn tiếng Hàn để đối đáp

Xem thêm