Thầy giáo

Loạt bài viết về Thầy giáo - YAN - Your Adventure Now

Thầy giáo mỹ thuật vẽ tranh biếm họa bằng phấn trắng để dạy học trò

Với mục đích muốn đem đến những giá trị đẹp, những lời cổ động, bài học đầy ý nghĩa, thầy giáo mỹ thuật này đã vẽ các bức tranh bằng phấn trắng dạy học trò.

Xem thêm