Thái Trinh - Quang Đăng

Loạt bài viết về Thái Trinh - Quang Đăng - YAN - Your Adventure Now

Hana Giang Anh ẩn ý phủ nhận, Thái Trinh liền gay gắt đáp trả

Sau khi tin đồn Hana Giang Anh là kẻ thứ 3 trong cuộc tình Quang Đăng - Thái Trinh lan truyền thì hai trong số ba nhân vật cũng chính thức lên tiếng.

Xem thêm