Ông Công ông Táo

Loạt bài viết về Ông Công ông Táo - YAN - Your Adventure Now

Thả cá tiễn ông Công ông Táo: Dân tình xả rác, cá thì bị bắt lên ghe

Ngày ông Công ông Táo, dân tình đua nhau đi thả cá vậy nhưng thả là một chuyện còn bị bắt lại hay không là một chuyện khác.

Tiễn ông Công ông Táo văn minh hơn khi có máng thả cá tới tận hồ

Hình ảnh ống máng được lắp từ lan can chạy xuống tận hồ phục vụ cho việc thả cá Tết ông Công ông Táo năm nay được dân mạng ủng hộ nhiệt tình.

Xem thêm