Lâm Vỹ Dạ phủ nhận việc mình sẽ đảm nhận vai diễn về vợ của vua cà phê: "Vai này có trả em “ nghìn tỷ “ em cũng không dám nhận".