Đi học lại

Loạt bài viết về Đi học lại - YAN - Your Adventure Now

Sinh viên trở lại Thủ đô học tập khiến nhiều tuyến đường ùn tắc

Sau thời gian dài nghỉ học để đảm bảo việc phòng tránh dịch bệnh Covid-19, nhiều sinh viên quay trở lại trường đã khiến một số tuyến đường ở Thủ đô bị ùn tắc.

Đã có 20 tỉnh thông báo cho bậc THPT đi học lại từ 2/3

Danh sách các tỉnh thành thông báo cho học sinh cấp THPT đi học lại dài thêm. Học sinh, sinh viên “bồn chồn” không biết mình đã được đi học chưa.

Xem thêm