Harry Styles chỉ mới làm "chuyện người lớn" với hai người

01/08/2013, 11:23 GMT+07:00

Trong một cuộc phỏng vấn ngắn, anh chàng Harry Styles đã tiết lộ mình số lượng người mà anh đã làm "chuyện người lớn". Cùng theo dõi nào!

Trong một cuộc phỏng vấn ngắn, anh chàng Harry Stylesđã tiết lộ mình số lượng người mà anh đã làm "chuyện người lớn". Cùng theo dõi nào!

IFrame