Hari Won "giúp" Trấn Thành quay "Fast and Furious"

19/01/2017, 09:00 GMT+07:00

Anh chàng Trấn Thành có màn chạy xe cực đáng yêu được anh ví như "Fast and Furious" tại Pháp với sự giúp đỡ của "camera girl" Hari Won.

Anh chàng Trấn Thành có màn chạy xe cực đáng yêu được anh ví như "Fast and Furious" tại Pháp với sự giúp đỡ của "camera girl" Hari Won.

Theo nguồn: Tran Thanh Town