[Happy Birthday] KyuHyun (Super Junior) và Jia (MissA) 3/2/2013

03/02/2013, 09:34 GMT+07:00

Chúc mừng sinh nhật giọng hát chính của Super Junior và thành viên người Hoa của MissA.

Chúc mừng sinh nhật giọng hát chính của Super Junior và thành viên người Hoa của MissA.