Hấp dẫn cuộc đấu giả tưởng giữa Chung Tử Đơn và Lý Tiểu Long

21/10/2013, 12:39 GMT+07:00

Hai gương mặt đình đám của làng phim ảnh võ thuật Trung Quốc đã được vẽ trong một cuộc đấu giả tưởng cực kỳ hấp dẫn.

Hai gương mặt đình đám của làng phim ảnh võ thuật Trung Quốc đã được vẽ trong một cuộc đấu giả tưởng cực kỳ hấp dẫn.