Haoduo Panda

HAODUO PANDA - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Khách sạn gấu trúc đầu tiên trên thế giới

Khách sạn gấu trúc đầu tiên trên thế giới

Độc

Một khách sạn ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc đã tuyên bố là khách sạn đầu tiên trên thế giới dành riêng cho gấu trúc.

Xem thêm