Hành trình xanh bảo vệ môi trường

HÀNH TRÌNH XANH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Quỳnh Anh Shyn, đại sứ của hành trình xanh 2013

Quỳnh Anh Shyn, đại sứ của hành trình xanh 2013

Đời

Sáng ngày 05/5/2013, Roadshow Hành trình xanh bảo vệ môi trường bắt đầu từ đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

Xem thêm