Hành trình đỏ

HÀNH TRÌNH ĐỎ - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Nam Cường nghỉ hát đi cho máu

Nam Cường nghỉ hát đi cho máu

Bài viết

Mặc dù bận rộn nhưng Nam Cường vẫn sắp xếp thời gian nghỉ hát để tham gia chương trình vận động hiến máu Hành trình đỏ.

Xem thêm