Hành trình "come out" đầy nước mắt và nỗi sợ cảnh cô đơn của cộng đồng LGBT

30/09/2017, 18:35 GMT+07:00

Trong Hộp Hóng Hớt số này, cùng lắng nghe những câu chuyện come out (công khai) đầy chông gai của các bạn trẻ LGBT. Đó là cả một quá trình đấu tranh giữa tình thương của gia đình và niềm khao khát được sống thật với chính mình.