Hành động ý nghĩa của sao Việt vì đồng bào miền Trung

17/10/2016, 12:00 GMT+07:00

Đây là những nghệ sĩ đầu tiên đưa ra các hành động thiết thực hướng về những người dân ở Quảng Bình, Hà Tĩnh đang sống trong cảnh lũ lụt. Ngô Thanh Vân, Hồ Ngọc Hà, MC Phan Anh đã có những hành động thiết thực để giúp đỡ bà con đang gặp khó khăn ở vùng lũ.