Hành động suy đồi

HÀNH ĐỘNG SUY ĐỒI - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Buộc thôi học nam sinh quay lén bạn nữ tắm trong khi học quân sự ở Đà Nẵng

Buộc thôi học nam sinh quay lén bạn nữ tắm trong khi học quân sự ở Đà Nẵng

Xã hội

H. khai nhận ngày 1/11, khi đi học quân sự tại Trung tâm GDQP đã quay lén các bạn nữ tắm và gửi cho N. N. cam đoan những clip nhận từ H. chưa phát tán ở đâu.

Xem thêm