Hàng Việt

HÀNG VIỆT - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Tự hào hàng Việt trấn giữ Thác Bản Giốc

Tự hào hàng Việt trấn giữ Thác Bản Giốc

Đi

Trong khi hàng hóa Trung Quốc tràn ngập Việt Nam, thì dưới chân thác Bản Giốc khách Trung Quốc chuộng mua đủ thứ do Việt Nam sản xuất.

Xem thêm