Hái lộc

HÁI LỘC - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Cận cảnh hai “ninja” đi SH trộm hoa ở vòng xoay vào mùng 1 Tết, văng tục khi bị nhắc nhở

Cận cảnh hai “ninja” đi SH trộm hoa ở vòng xoay vào mùng 1 Tết, văng tục khi bị nhắc nhở

Cận cảnh hai “ninja” đi SH trộm hoa ở vòng xoay vào mùng 1 Tết, văng tục khi bị nhắc nhở

Hái lộc đầu năm dễ rước “vong” vào nhà?

Xã hội

Theo nghiên cứu, trong dân gian có truyền thuyết là những người chết không thể siêu thoát thường vất vưởng, tá túc vào cây cối.

Xem thêm