Hài hước với tai nạn khó đỡ của các cô dâu

25/07/2015, 12:18 GMT+07:00

Tổng hợp những video khiến bạn sẽ lấy lại năng lượng cho một ngày làm việc căng thẳng.

Tổng hợp những video khiến bạn sẽ lấy lại năng lượng cho một ngày làm việc căng thẳng.

1. Đừng quá đam mê khi hát

2. Thằng bạn chơi ngu của năm

3. Thanh niên gặp tai nạn khi biểu diễn

4. Tai nạn của các cô dâu

5. Đừng ngủ khi lũ bạn nó thức

6. Thanh niên chơi ngu nhất thế giới