Cặp đôi Minion quyết tâm chinh phục Trấn Thành - Việt Hương

04/01/2016, 11:37 GMT+07:00

Hai bé Minion Minh Anh và Độc Lập vô cùng dễ thương và diễn xuất rất tự nhiên. Hai bé nhanh chóng vượt qua vòng một ở những giây đầu tiên.

Hai bé Minion Minh Anh và Độc Lập vô cùng dễ thương và diễn xuất rất tự nhiên. Hai bé nhanh chóng vượt qua vòng một ở những giây đầu tiên. 

Theo nguồn: www.htv.com.vn

Cặp đôi Minion quyết tâm chinh phục Trấn Thành - Việt Hương

Cặp đôi Minion quyết tâm chinh phục Trấn Thành - Việt Hương

Cặp đôi Minion quyết tâm chinh phục Trấn Thành - Việt Hương