Hài hước với MV Anaconda phiên bản... nghiêm túc

17/10/2014, 20:00 GMT+07:00

Phổ theo bài hit nhạc... người lớn Anaconda, phiên bản Anaconda nghiêm túc lại đầy tính giáo dục và hết sức... hài hước.

Phổ theo bài hit nhạc... người lớn Anaconda, phiên bản Anaconda nghiêm túc lại đầy tính giáo dục và hết sức... hài hước.

MV được thực hiện vietsub bởi nhóm sub 69Fact.