Hài hước với định nghĩa của trẻ em về tình yêu

25/02/2015, 18:00 GMT+07:00

Đối với trẻ em tình yêu là gì? Hãy xem các bạn nhỏ nói về tình yêu như thế nào nhé.

Đối với trẻ em tình yêu là gì? Hãy xem các bạn nhỏ nói về tình yêu như thế nào nhé.