Hài hước với cuộc đối thoại của 2 bé sơ sinh

20/05/2015, 16:11 GMT+07:00

Bạn đang buồn hả? Chỉ cần nhìn những em bé này là bạn sẽ cảm thấy vui vẻ hạnh phúc ngay thôi!

Bạn đang buồn hả? Chỉ cần nhìn những em bé này là bạn sẽ cảm thấy vui vẻ hạnh phúc ngay thôi!