Hài hước những hình ảnh "quả báo nhãn tiền"

27/10/2014, 22:00 GMT+07:00

Đây là minh chứng rõ ràng cho câu "quả báo nhãn tiền" chăng...

Những hình ảnh này sẽ khiến bạn "hả hê" ngay luôn đấy!


	
	Đừng đậu xe sát bên vòi cứu hỏa...
Đừng đậu xe sát bên vòi cứu hỏa...


	
	Đậu xe sai chỗ thế này thì hãy tự tìm cách 'thoát thân' nhé
Đậu xe sai chỗ thế này thì hãy tự tìm cách "thoát thân" nhé


	
	Lại một bài học dành cho việc đậu xe đúng nơi quy định
Lại một bài học dành cho việc đậu xe đúng nơi quy định


	
	Bạn có hay đùa trò này với bạn bè không?
Bạn có hay đùa trò này với bạn bè không?


	
	Khi yêu râu xanh phát hiện nạn nhân bị HIV...
Khi yêu râu xanh phát hiện nạn nhân bị HIV...


	
	Đụng hư xe người khác nhưng lại để quên... biển số xe lại
Đụng hư xe người khác nhưng lại để quên... biển số xe lại