Hãi hùng với trà thiên nhiên nhưng "ngậm" đầy thuốc trừ sâu, chất hóa học

06/04/2016, 18:30 GMT+07:00

Một số nhãn hiệu trà trên thị trường tuyên bố sản phẩm của họ đến từ thiên nhiên, nhưng trên thực tế đầy thuốc trừ sâu, chất độc...

Một số nhãn hiệu trà trên thị trường tuyên bố sản phẩm của họ đến từ thiên nhiên và tốt cho sức khỏe con người nhưng trên thực tế đầy thuốc trừ sâu, chất độc, thành phần nhân tạo và hương liệu.

Nguồn video: vtv.vn

Hãi hùng với trà thiên nhiên nhưng "ngậm" đầy thuốc trừ sâu, chất hóa học

Hãi hùng với trà thiên nhiên nhưng "ngậm" đầy thuốc trừ sâu, chất hóa học

Hãi hùng với trà thiên nhiên nhưng "ngậm" đầy thuốc trừ sâu, chất hóa học