Hagia Sophia

HAGIA SOPHIA - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Hagia Sophia – Thánh đường trí tuệ của loài người

Hagia Sophia – Thánh đường trí tuệ của loài người

Đi

Kiến trúc quan trọng bậc nhất trong lịch sử hơn 1000 năm của Đế quốc Đông La Mã với quy mô vượt trội và sức ảnh hưởng lâu dài đến các kiến trúc sau này.

Xem thêm