Hà Okio "hớ hênh"???

Không biết thật sự đó là cái gì nhưng cả nhà hãy để ý xem từ khoảng 2 phút 13 giây nhé. Thật kỳ diệu hay... kỳ cục???

Không biết thật sự đó là cái gì nhưng cả nhà hãy để ý xem từ khoảng 2 phút 13 giây nhé. Thật kỳ diệu hay... kỳ cục???

CTV - Trolling In The Deep | 19/10/2012