"Há hốc mồm" với bức tượng có khả năng... uốn dẻo

27/11/2015, 22:05 GMT+07:00

Bạn sẽ không tin vào mắt mình khi nhìn thấy bức tượng có thể kéo dài hơn 1 mét và trở lại như cũ chỉ trong "một nốt nhạc".

Bạn sẽ không tin vào mắt mình khi nhìn thấy bức tượng có thể kéo dài hơn 1 mét và trở lại như cũ chỉ trong "một nốt nhạc".

Nguồn video theo: Well Played